Čiastka č. 41/1963 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1963 Zb. Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach. 30.09.1963
72/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave. 30.09.1963
73/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 15.10.1963