Čiastka č. 39/1963 Zb.

Vydaná dňa: 07.09.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1963 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov 07.09.1963
67/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi 07.09.1963