Čiastka č. 35/1963 Zb.

Vydaná dňa: 29.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku 29.07.1963
60/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku. 13.08.1963