Čiastka č. 26/1963 Zb.

Vydaná dňa: 19.06.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany 19.06.1963
45/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch 19.06.1963