Čiastka č. 68/1961 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1961 Zb. Zákon o domovej dani 01.01.1962
144/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani 01.01.1962
145/1961 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1962
146/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva 01.01.1962