Čiastka č. 53/1961 Zb.

Vydaná dňa: 14.10.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami 14.10.1961
112/1961 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív 15.10.1961