Čiastka č. 48/1961 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení 01.09.1961
102/1961 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva 29.09.1961