Čiastka č. 46/1961 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave. 22.09.1961
97/1961 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov 22.09.1961