Čiastka č. 44/1961 Zb.

Vydaná dňa: 08.09.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1961 Zb. Vládne nariadenie o spotrebiteľských radách 08.09.1961
94/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl 01.09.1961