Čiastka č. 42/1961 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny 01.01.1961
89/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu 01.09.1961