Čiastka č. 41/1961 Zb.

Vydaná dňa: 23.08.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
85/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov 23.08.1961
86/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa 01.09.1961
87/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády 23.08.1961