Čiastka č. 32/1961 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1961 Zb. Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách 01.01.1962
73/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch 25.07.1961