Čiastka č. 31/1961 Zb.

Vydaná dňa: 14.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou 29.07.1961
70/1961 Zb. Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby 15.07.1961
71/1961 Zb. Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby 15.07.1961