Čiastka č. 27/1961 Zb.

Vydaná dňa: 06.07.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1961 Zb. Zákon o organizácii súdov 06.07.1961
63/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov 06.07.1961
64/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní 06.07.1961