Čiastka č. 2/1961 Zb.

Vydaná dňa: 30.01.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom 14.02.1961
8/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia