Uznesenie č. 8/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 2/1961
Platnosť od 30.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

8

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 18. januára 1961

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. januára 1961, č. 1 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii.

Fierlinger v. r.