Čiastka č. 10/1961 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác 01.04.1961
23/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác 01.04.1961