Čiastka č. 5/1959 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch 01.03.1959
11/1959 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely 01.03.1959