Čiastka č. 32/1959 Zb.

Vydaná dňa: 28.11.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1959 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
68/1959 Zb. Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla” 28.11.1959
69/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach 28.11.1959