Čiastka č. 15/1959 Zb.

Vydaná dňa: 17.06.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži 17.06.1959
29/1959 Zb. Vládne nariadenie o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu 17.06.1959
30/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou 17.06.1959
31/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 02.07.1959
32/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci 02.07.1959
33/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine 02.07.1959