Čiastka č. 11/1959 Zb.

Vydaná dňa: 22.04.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/1959 Zb. Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch 01.05.1959
23/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc 07.07.1959