Čiastka č. 32/1958 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky 01.01.1959
79/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 03.01.1959