Čiastka č. 29/1958 Zb.

Vydaná dňa: 11.11.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1958 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 11.11.1958
73/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva 11.11.1958
74/1958 Zb. Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb 11.11.1958