Čiastka č. 24/1958 Zb.

Vydaná dňa: 18.10.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1958 Zb. Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva 15.10.1958
61/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie 18.10.1958