Nariadenie vlády č. 60/1958 Zb.Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva

Čiastka 24/1958
Platnosť od 18.10.1958 do09.11.1965
Účinnosť od 15.10.1958 do09.11.1965
Zrušený 115/1965 Zb.

OBSAH

60

Vládne nariadenie

z 13. októbra 1958

o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta Československej republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Ministerstvo automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstvo presného strojárstva sa zlučujú v Ministerstvo všeobecného strojárstva.

§ 2

Podrobné vymedzenie úloh Ministerstva všeobecného strojárstva určí vláda.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.