Čiastka č. 17/1958 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1958 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou 25.07.1958
43/1958 Zb. Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej 01.07.1958
44/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov 25.07.1958
45/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice 01.08.1958