Čiastka č. 15/1958 Zb.

Vydaná dňa: 21.07.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov 01.07.1958
39/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 01.07.1958