Uznesenie č. 37/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 15/1958
Platnosť od 21.07.1958

37

Uznesenie Národného zhromaždenia

z 3. júla 1958

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 29. mája 1958 č. 31 Zb. o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 29. mája 1958 č. 32 Zb. o platení nájomného organizáciami socialistického sektora.

Fierlinger v. r.