Čiastka č. 13/1958 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1958 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.07.1958
34/1958 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe. 01.07.1958
35/1958 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov 01.07.1958