Čiastka č. 32/1957 Zb.

Vydaná dňa: 09.12.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1957 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov 01.01.1958
66/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov 24.12.1957
67/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi 24.12.1957