Čiastka č. 9/1956 Zb.

Vydaná dňa: 07.05.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách 07.05.1956
14/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach 07.05.1956
15/1956 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe 07.05.1956