Čiastka č. 39/1956 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
73/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov 01.01.1957
74/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956 14.01.1961