Čiastka č. 16/1956 Zb.

Vydaná dňa: 19.07.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1956 Zb. Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch 19.07.1956
28/1956 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych 01.07.1956
29/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu 03.08.1956