Čiastka č. 13/1956 Zb.

Vydaná dňa: 19.06.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách 01.06.1956
21/1956 Zb. Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori 04.07.1956
22/1956 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires 04.07.1956