Čiastka č. 7/1955 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1955 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955 08.04.1955
13/1955 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1955 01.01.1955
14/1955 Zb. Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk 08.04.1955
15/1955 Zb. Uznesenie Národného zhromaždeia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia