Čiastka č. 5/1955 Zb.

Vydaná dňa: 14.03.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955 01.01.1955
10/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom. 14.03.1955