Čiastka č. 35/1955 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1955 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene predpisov o rozvode 01.01.1956
62/1955 Zb. Zákonné opatrenie o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok. 31.12.1955
63/1955 Zb. Zákonné opatrenie o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave 01.01.1956
64/1955 Zb. Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 29.12.1955