Čiastka č. 30/1955 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1955 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami 03.12.1955
53/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti 03.12.1955