Čiastka č. 27/1955 Zb.

Vydaná dňa: 15.10.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov 15.10.1955
49/1955 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov 15.10.1955