Čiastka č. 23/1955 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky. 01.09.1955
42/1955 Zb. Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike 01.09.1955