Vyhláška č. 42/1955 Zb.Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike

Čiastka 23/1955
Platnosť od 01.09.1955
Účinnosť od 01.09.1955

42

Vládna vyhláška

z 10. augusta 1955

o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike

Vláda Československej republiky vyhlasuje v zmysle §§ 644 a 646 zákona č. 142/1950 Zb. (občianskeho súdneho poriadku):


Na území Československej republiky sú na základe vzájomnosti vykonateľné, za podmienok § 645 zákona č. 142/1950 Zb. (občianskeho súdneho poriadku), rozhodcovské výroky vydané na území Egypta.


Široký v. r.