Čiastka č. 21/1955 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1955 Zb. Nariadenie o organizácií plemenárskej služby 01.07.1955
39/1955 Zb. Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode 30.08.1955