Čiastka č. 20/1955 Zb.

Vydaná dňa: 13.08.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev. 01.01.1955
37/1955 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určuje výška zákonných úrokov z omeškania 13.08.1955