Čiastka č. 14/1955 Zb.

Vydaná dňa: 24.06.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1955 Zb. Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií 24.06.1955
29/1955 Zb. Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky 01.07.1955