Nariadenie č. 28/1955 Zb.Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií

Čiastka 14/1955
Platnosť od 24.06.1955 do11.05.1971
Účinnosť od 24.06.1955 do11.05.1971
Zrušený 30/1971 Zb.

OBSAH

28

Nariadenie ministra vnútra

zo 14. júna 1955

o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií

Minister vnútra nariaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona č. 286/1948 Zb., o národnej bezpečnosti:


§ 1

(1) Príslušníci Ľudových milícií povolaní na službu podľa § 15 ods. 3 zákona č. 286/1948 Zb. sú pri výkone služby označení tmavočervenou páskou 10 cm širokou, na ktorej sú vytlačené čierne písmená LM vo výške 60 mm a šírke 15 mm. Na páske je odtlačok okrúhlej pečiatky príslušného krajského veliteľa Ľudových milícií.

(2) Páska sa nosí na ľavom zálaktí.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie ministra vnútra č. 210/1949 Zb., o zovňajšom označení osôb povolaných na službu podľa § 15 ods. 3 zákona o národnej bezpečnosti.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Dolanský v. r.

Barák v. r.