Čiastka č. 4/1954 Zb.

Vydaná dňa: 17.02.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1954 Zb. Nariadenie o obehu zákonných peňazí 17.02.1954
8/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií 17.02.1954
9/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 64/1950 Zb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 17.02.1954
10/1954 Zb. Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953 17.02.1954