Čiastka č. 22/1954 Zb.

Vydaná dňa: 21.08.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1954 Zb. Nariadenie o prepočítavaní niektorých pohľadávok a záväzkov znejúcich na československé koruny starých peňazí v pomere k cudzine 01.06.1953
35/1954 Zb. Nariadenie o pamätných minciach 21.08.1954
36/1954 Zb. Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania. 21.08.1954