Vyhláška č. 36/1954 Zb.Vyhláška o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania.

Čiastka 22/1954
Platnosť od 21.08.1954 do29.09.2000
Účinnosť od 21.08.1954 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

36

Vyhláška ministra financií

zo dňa 13. augusta 1954

o vydaní strieborných desaťkorunákov a päťadvadsaťkorunákov na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb., o pamätných minciach:


§ 1

(1) Na pamäť 10. výročia Slovenského národného povstania sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáky a päťadvadsaťkorunáky.

(2) Pamätné strieborné desaťkorunáky a päťadvadsaťkorunáky sa razia zo zmesi o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáka je 12 g, päťadvadsaťkorunáka 16 g. Pri razení je dovolená úchylka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v čistote striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáka je 30 mm a päťadvadsaťkorunáka 34 mm.

(3) Na oboch strieborných minciach je štátny znak Československej republiky s nápisom „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“, postava partizána symbolizujúca Slovenské národné povstanie, symboly výstavby republiky, dátum „1944 • 29. 8. • 1954“ a hodnota mince.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ďuriš v. r.