Čiastka č. 8/1953 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1953 Zb. Nariadenie o zdravotných obvodoch 28.02.1953
12/1953 Zb. Nariadenia o rozsahu a podmienkach prípustnosti exekúcie na pohľadávky z dodávok poľnohospodárskych výrobkov štátu 01.03.1953
13/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje, ktoré ďalšie podniky sa zapisujú od podnikového registra 28.02.1953