Čiastka č. 47/1953 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1953 Zb. Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou 01.10.1953
82/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného. 01.10.1953